خواب مَرگ

بیا ای مَرگ جانم بر لب آمد ...
بیا در کلبه ام شوری بر انگیز...
بیا شمعی به بالینم بیفروز ...
بیا شعری به تابوتم بیاویز ...
یکی از این شبها دلم میخواهد...
حضرت ملکل موت بیاید دستش را ...
بگذارد رو سینه ام من را با خودش ببرد به دیار باقی ...
خداوندا به بزرگیَت ,قسم به مهربانیت دیگر نمی توانم ...
خوابم می آید خیــلی ,خوابی از جنــــــس مـــــــــرگ ....))) م.ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید