من

مـــــن تـــو نبـــــودت جـــــــز اشـــــک و حســـــــرت ...

جـــــــز گـــــــریــــه کــــردن کـــــــاری نـــــــــــدارم ...

بـی تــــو نمــــیشــــــــه ، بـــــی تــــــو نـــمیخـــــــوام ...

حــــتـــــــی یــــــــــــــه روزم دووم بـــــــــیــــــــــارم ...

بـــــــی تــــــــو چجــــــــوری با خـــــاطــــــراتــــــت ...

روزا و شــــــبــــــــــهــــــــــا رو بـــــــگـــذرونـــــــم ...

خــــــاطــــــره هـــــامــــــون از خاطـــــــرت رفــــت ...

امـــــــــا هنــــــــوزم دلــــــــتـــــــــنگــــشــــــونـــــــم ...

مـــــن ، بی تو نابودم ببین زندم ولی دنیای من مـــرده ...

 

تـــو ، دنیای من بودی ولی دوریت منو از پا درآورده ....... )))                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
ghazal

عکســـــت را نگــــاه میکنــــم…. آخ کــــه ایــــن عکـــس پیـــر نمیشـــود… امــــــا… پیـــــــرم میکنــــد….

ghazal

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود عقربه ها دوتا یکی میپرند اما همین که میروی تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم جانم را میگیرند ثانیه های بی تو…

ghazal

من انگار نابینایی که انگار انگشتانم به لمس تن تو محتاج اند