تنها.........

تموم این دقایقم خالی وبی ثمر شدن ..
روزهای تکراریه من بدون تو هدرشدن..
بیاکه فرقی ندارن روزا بااین شبهای من..
بیا که باتوپربشن تک تک لحظه های من..
موژه هام یخ زده و ولی هنوز میبینم..
باز خشکیده نگاهم چشم به رات میشینم..
نفسم بریده و حرفام همش بی ربطن..
این دلیلش با تو چرا روزهام سختن ..
چقدر این روزها بده چقدر از من دوری ..
من چقدر دل تنگم تو چقدر مغروری..)))

/ 0 نظر / 14 بازدید